DATORIA sp. z o.o. powstała z połączenia ponad 10 lat doświadczeń w relacjach biznesowych z szeroko pojętym rynkiem dóbr i usług, a także rynkiem finansowym. Mamy w swoim portfolio szereg projektów realizowanych w obszarach:

  • sprzedaży,
  • obsługi prawnej,
  • audytu,
  • konsultingu,
  • pośrednictwa,
  • strategii biznesowej,
  • marketingu

Bez względu na branżę w jakiej się poruszamy czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na każdy biznes jest problem z płynnością finansową, na którą największy wpływ ma kłopot z odzyskaniem własnych pieniędzy i niejednokrotnie brak polityki zarządzania wierzytelnościami.

W związku z tym iż posiadamy doświadczenie w zakresie każdej dziedziny prowadzenia biznesu jesteśmy partnerem, który nie tylko działa w/g ustalonego scenariusza ale również, a może przede wszystkie, wspiera swoich parterów w wielu obszarach biznesowych.

Zapraszamy do współpracy.